jeden kameraman
svadobné video v trvaní 60 min.
svadobný klip 2 až 3 min.

od NR do 80 km: 
0,4 centov za 1 km
od NR nad 80 km:
0,5 centov za 1 km

LUX 1 VIDEO ( jeden kameraman ) 12 až 16 hodín filmovania zahŕňa: 

 

OBSAH VIDEA V  KLIPE:

 1. ranné prípravy nevesty a ženícha

 2. okolie miesta príprav, detaily svad. ozdôb, prstienky atď.

 3. obliekanie nevesty a ženícha

 4. prvý kontakt + kreatívne zábery

 5. pytačky

 6. odchody a príchody na dané svadobné miesta 

 7. svadobná sála

 8. príchod do kostola

 9. kostol + obrad a odchod z kostola

 10. privítanie. prípitok, polievka, prvý tanec, svadobná zábava, programy, svad.torta

 11. vykrúcanka

OBSAH CELÉHO VIDEA:

 1. celá odobierka, príchod ženícha a nevesty do kostola, samotný obrad  

 2. prvý tanec novomanželov, čepčenie a záverečný tanec novomanželov

      Gratulácie

 

ODOVZDANÁ PRÁCA NA USB 3 - 16 GB:

 1. svadobné video LUX1 znamená celá svadba v klipe okrem odobierky, príchodu nevesty a ženícha do kostola, svadobného obradu, prvého tanca, čepčenia a záverečného tanca, tie budú vo videu kompletne zaznamenané  

 2. 2 až 3 minútový krátky a prepracovaný svadobný klip s možnosťou zdieľania na internete

 

Svadobné video je odovzdané vo formáte MPEG 4, 1920 x 1080 full HD.

Celé svadobné video v trvaní 1.hod + svadobný klip v trvaní 3 min.

                                                    

      

dvaja kameramani
svadobné video v trvaní 1 hod.
svadobný klip 2 až 3 min.

od NR do 80 km: 
0,4 centov za 1 km
od NR nad 80 km:
0,5 centov za 1 km

LUX 2 VIDEO ( dvaja kameramani ) 12 až 16 hodín filmovania zahŕňa: 

 

OBSAH VIDEA V  KLIPE:

 1. ranné prípravy nevesty a ženícha

 2. okolie miesta príprav, detaily svad. ozdôb, prstienky atď.

 3. obliekanie nevesty a ženícha

 4. prvý kontakt + kreatívne zábery

 5. pytačky

 6. odchody a príchody na dané svadobné miesta 

 7. svadobná sála

 8. príchod do kostola

 9. kostol + obrad a odchod z kostola

 10. privítanie. prípitok, polievka, prvý tanec, svadobná zábava, programy, svad.torta

 11. vykrúcanka

OBSAH CELÉHO VIDEA:

 1. celá odobierka, príchod ženícha a nevesty do kostola, samotný obrad  

 2. prvý tanec novomanželov, čepčenie a záverečný tanec novomanželov

      Gratulácie

 

ODOVZDANÁ PRÁCA NA USB 3 - 16 GB:

 1. svadobné video LUX2 znamená celá svadba v klipe okrem odobierky, príchodu nevesty a ženícha do kostola, svadobného obradu, prvého tanca, čepčenia a záverečného tanca, tie budú vo videu kompletne zaznamenané  

 2. 2 až 3 minútový krátky a prepracovaný svadobný klip s možnosťou zdieľania na internete

 

Svadobné video je odovzdané vo formáte MPEG 4, 1920 x 1080 full HD.

Celé svadobné video v trvaní 1.hod + svadobný klip v trvaní 3 min.